ICSI

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (mikroenjeksiyon)

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), tüp bebek tedavisinde kullandığımız,
mikroskop altında spermi bir iğneyle doğrudan oosite (yumurtaya) enjekte ettiğimiz özel bir
tüp bebek tekniğidir. ICSI (mikroenjeksiyon) ‘u günümüzde hem kadın, hem erkeğe bağlı
infertilite (kısırlık) tedavisinde kullanmaktayız.

ICSI (MİKROENJEKSİYON) UN KLASİK TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN FARKI
NEDİR?
Klasik tüp bebek tedavisinde erkekten çok sayıda sperm hücresi alınır ve laboratuvar
ortamında kadından alınan bir yumurta hücresinin etrafına yerleştirilerek spermlerden
birinin yumurtayı kendiliğinden döllemesi beklenir. Klasik tüp bebek tedavisinde gerçekleşen
döllenme işleminin normal bir döllenmeden tek farkı anne vücudunda değil, laboratuvarda
gerçekleşmesidir.
Mikroenjeksiyon (ICSI) yönteminde ise erkekten alınan spermlerin en kaliteli olan bir tanesi
seçilir. Yumurta hücresinin içine mikroskop altında enjekte edilir. Yani sperm yumurta
hücresini kendisi döllemez, laboratuvarda yumurta hücresinin içine direkt yerleştirilerek
döllenme sağlanır.

ICSI (Mikroenjeksiyon) TEKNİĞİ HANGİ HASTALARDA KULLANILIR?
Mikroenjeksiyon (ICSI) işlemi tüp bebek tedavisinde başarı oranını arttırmak amacıyla sıklıkla
tercih edilen bir uygulamadır, özellikle kullanılan hasta gruplarını ise başlıca bunlardır:
●Erkek nedenli infertilite (kısırlık ) : ICSI, erkeğe bağlı infertilitede en başarılı tedavidir.
Spermlerin sayısının (azospermi) , hareketinin veya normal sperm yüzdesinin (morfoloji) çok
düşük olduğu durumlarda, ICSI (mikroenjeksiyon) sayesinde hemen hemen her tür spermle
döllenme sağlayabiliyoruz.
●Bir önceki tüp bebek tedavisinde döllenmede başarısızlık olduysa bu defa ICSI
(mikroenjeksiyon) tekniğini kullanıyoruz.
●Yumurtalardaki yapısal problemler döllenme olmaması durumunda da ICSI
(mikroenjeksiyon) ile döllenme sağlayabilmekteyiz.
●Sperm antikorları: Bazı durumlarda kadının kanında, sperm hücrelerine karşı antikor adı
verilen maddeler görülebilir. Bu antikorlar sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesine
engel olur. Bu gibi durumlarda , (ICSI) mikroenjeksiyon tedavisi fayda sağlayabilir.
●Spermin operatif yöntemlerle direk testis veya epididim dokusundan alınması gerektiyse (
TESE, MESA, PESA vb. işlemlerle) döllenme ICSI ( mikroenjeksiyon ) ile sağlanır.
●Tüm tetkiklerin ve incelemelerin normal göründüğü açıklanamayan infertilite (kısırlık )
hastalarında da (ICSI) mikroenjeksiyon tekniği kullanılabilir.

ADIM ADIM ICSI (MİKROENJENSİYON)
1- Sperm elde etme – Sperm doğal olarak ejekülattan (meni) alınabilir. Ejekülatta sperm
olmaması (azospermi) veya ejekülatuar disfonksiyon gibi durumlarda ise TESE (testiküler
sperm ekstraksiyonu) , MESA( Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu ), PESA
(perkütan epididimal sperm aspirasyonu) teknikleriyle spermi hastadan minimal bir operasyon
ile alıyoruz
2- Sperm seçimi – Elde edilen sperm örnekleri ICSI’den önce santrifüjleme gibi bazı işlemlerle
işlenerek enjeksiyon için normal, canlı bir sperm seçilir.
3- Yumurta toplama ve hazırlama – Yumurtalar minik bir operasyonla kadından alınarak
hyaluronidaz enzimi ile kümülüs dediğimiz, yumurtayı çevreleyen hücrelerden arındırılır.
Döllenmeye uygun fazda olan yumurtalar seçilir.
4- Spermin yumurtaya enjeksiyonu – Öncelikle yumurta minik bir pipet ile sabitleştirilir.
Ardından sperm , minik bir enjeksiyon pipeti ile yumurta zarından geçilerek yumurta
hücresinin içine bırakılır ve işlem tamamlanır. Bu döllenme işlemi mikroenjeksiyon (ICSI)
tekniğinde 10-20 dakika sürmektedir.
Mikroenjeksiyon (ICSI) işlemi ile oluşan bu embriyo 2-3 gün inkübatörde bekledikten sonra
kadın rahmine yerleştirilir ve rahme yerleşerek sağlıklı bir şekilde büyümesi beklenerek takip
edilir.

ICSI (MİKROENJEKSİYON) NEDEN AVANTAJLI BİR TÜP BEBEK TEKNİĞİDİR?
ICSI (mikroenjeksiyon) tekniği ile döllenme işleminin başarılı olma olasılığı daha yüksektir.
Baba adayından sadece bir sperm alınabilse dahi döllenme başarılı olabilir.

ICSI ( MİKROENJEKSİYON) BAŞARI ORANI NEDİR?
ICSI (mikroenjeksiyon ) sonrası döllenme oranı yüzde 50-80 civarındadır. Mikroenjeksiyon
(ICSI)’ da döllenme ve gebelikte başarı oranı klasik tüp bebek tekniğinden daha yüksektir.
Sperm ve yumurta kalitesi ve anne yaşının uygun olması döllenmenin başarılı olması için çok
önemlidir , bu nedenle mikroenjeksiyon (ICSI) için en kaliteli sperm ve yumurta seçilir. Bazı
durumlarda sperm yumurta içine sorunsuz olarak yerleştirilse dahi döllenme olmayabilir veya
döllenme başarılı olsa da sağlıklı bir gebelik başlamayabilir. Ancak anne yaşı gençse, kaliteli
bir sperm ve yımurta seçildiyse başarı oranı yüzde 80’ lere çıkar.
Tecrübeli bir embriyolog, yüksek kaliteli bir mikroskop ve ekipman, uygun laboratuar ortamı
ICSI (mikroenjeksiyon) ile başarı yakalamak için çok önemlidir. Tüp bebek tedavilerimizde en
iyi sonuç için, biz de ICSI (mikroenjeksiyon) tekniğini kullanmaktayız.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir